GastroNord 24-27 april 2018

Restauranger och hotell är aldrig så rena som när de städas med ånga.

Ångtvättar underlättar för den som städar då ångan kommer åt även där det är trångt, som i hörn, vid gångjärn och runt kranar. Fläckar av socker och fett tas bort på sekunder och textilier torra på minuter efter rengöring.

Resturangkökens halkfria golv blir äntligen riktigt rena tack vare den heta ångan. Ångan är även perfekt för att göra ren kyl- och frysutrymmen.

Det bästa av allt är att behovet av kemikalier minskar drastiskt tack vare effektiv och miljövänlig ånga.

Läs gärna mer här och kom gärna till vår monter på GastroNord och se hur vi löser hygienproblemen på restauranger!

 

Avisning av fartyg med vattenånga

Nedisade fartyg löper stor risk att slå runt

Ett nedisat fartyg kan öka i vikt med flera hundratals ton, vilket höjer tyngdpunkten så mycket att stabiliteten försämras och ökar risken för att fartyget ska slå runt. Särskilt i sjögång med hård vind och stora vågor. Men det är inte bara vikten som påverkas, även möjligheten att styra begränsas när fartyget täcks av ispansar och risken är också stor att all utrustning slutar fungera.

Nedisning försöker man vanligtvis åtgärda genom att med olika verktyg hacka bort isen. Ett mycket tidskrävande och ofta farligt arbete.

Men det finns en snabb metod att bli kvitt isen.

Och här är det ryska lastfartyget Nigar G ett bra exempel, som helt nedisat anlöpte Karleby hamn i Finland och endast 12 timmar senare kunde lämna hamnen helt avisat. Hur gick det till?

Jo, med hjälp av 2 man och ångmaskiner, som levererar 180-gradig het ånga under högt tryck. Och enligt styrman ombord, skulle det arbetet tagit minst 3 dygn för 10 man med isbillar, släggor, yxor och hackor. Verktyg som dessutom, till skillnad från ånga, nästan alltid orsakar skador på målning och underlag.

Fartygets kortare tid i hamnen tack vare ångan var förstås också en stor fördel rent ekonomiskt för rederiet.

Nu blir det snart förbjudet att tvätta bilar hemma!

Många kommuner inför nu förbud mot att tvätta bilar på gatan och garageuppfarten och orsaken är enkel. Tvättvattnet rinner orenat ner i dagvattenbrunnar och fortsätter sedan ut i sjöar och vattendrag. Mätningar gjorda av Svenskt Vatten visar att 5000 ton kemikalier och närmare 5000 ton tungmetaller som bly, krom, nickel, zink och koppar rinner ut i naturen på detta sätt.

Allt fler biltvättar går över till ånga.

I takt med att utsläppskraven blir allt hårdare ökar också intresset för ett miljövänligt alternativ – biltvätt med ånga utan kemikalier! Och fördelarna är många. Det behövs bara 5 liter vatten för att tvätta en bil med ånga jämfört med en vattentvätt där det går åt mer än 100 liter, eller en automattvätt som ofta förbrukar 400 liter vatten per bil.
Andra fördelar är att ångan kommer åt i alla de trånga skrymslen som finns på en bil. Den avlägsnar dessutom effektivt lukt från tobak, djur, urin, osv. Och tack vare att torktiden endast är 15 minuter är ångan ett bekvämt val när man behöver tvätta tygklädslar och dörrsidor.

En av de bilvårdsanläggningar i landet som gått över till ångtvätt är Future Car Care i Solna i Solna. Redan 2013 började dom tvätta kundernas bilar med ånga. Och med gott resultat, säger ägaren Alex Ghanati. Som dessutom är stolt innehavare av landets första Svanenmärkta handtvätt, tack vare ångan.

Rengöringsmedel kan skada kvinnors lungor

Kvinnor som regelbundet städar med kemikalier riskerar på sikt en nedsatt lungfunktion. Det visar en studie som publicerats i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Studien har följt 6235 män och kvinnor i tjugo år, från att de var 34 år gamla. Och rengöringsmedel visade sig ha en stor negativ effekt på kvinnor och kan jämföras med det tapp i lungfunktion som medförs av kraftig rökning. Tidigare studier tyder också på att kvinnors lungor är mer sårbara för kemikalier.

– Att de kan vara skadliga att andas in är egentligen inte så förvånande, men jag blev ändå överraskad av att effekten var så tydlig, säger forskaren Öistein Svanes. Som också menar att kemikalier bör användas så lite som möjligt när man arbetar med städning och rengöring.

Malmö stad rensar ogräs med ånga

Malmö stad har som första svenska kommun investerat i ett aggregat för miljövänlig ogräsbekämpning. Malmö stad bekämpar ogräs på hårdgjorda ytor såsom torg och gångbanor med vattenånga – helt miljövänligt. Läs mer

Tvättade bilar en katastrof för miljön

Hur konstigt det än kan låta blir din bil en riktig miljöbov när du tvättar den hemma på gatan. Och orsaken är enkel. Tvättvattnet rinner orenat rakt ner i gatubrunnar och fortsätter sedan ut i sjöar och vattendrag. Kort sagt är detta en katastrof för miljön. Men det finns en lösning, ångtvättning.